Inschrijven

Deelnemers MSK (Maaseik,Neeroeteren, Opoeteren)

Inschrijvingsprocedure
De Maaseiker deelnemers moeten het inschrijvingsformulier uiterlijk op de vrijdag, 14 dagen vóór Halfvasten aan de Stoetsecretaris bezorgen.
Het wordt door de stoetsecretaris aan alle deelnemers van vorige jaren opgestuurd.
Nieuwe deelnemers kunnen het inschrijvingsformulier hieronder aanvragen.
Onder de Maaseiker deelnemers wordt een wedstrijd georganiseerd, waaraan geldprijzen verbonden zijn per categorie.
De hoogste prijs is "Het Gulden Wammes".
De beoordeling gebeurt door een jury die is samengesteld is uit Internationale Carnavalisten.

Deelnemers BUITEN Maaseik, Neer- of Opoeteren

Inschrijvingsprocedure
De deelnemers van buiten Maaseik moeten het inschrijvingsformulier uiterlijk op de vrijdag,
14 dagen vóór Halfvasten aan de Stoetsecretaris bezorgen.
Het moet voorzien zijn van foto's die voldoende duidelijk de complete deelname weergeven.
Het inschrijvingsformulier wordt door de Stoetsecretaris aan alle deelnemers van vorige jaren opgestuurd.
Nieuwe deelnemers kunnen het inschrijvingsformulier hieronder aanvragen.
Inschrijvingsformulieren die onvolledig en / of zonder foto's en / of te laat worden bezorgd zijn ongeldig.

AANVRAAG INSCHRIJVINGSFORMULIER HALFVASTENSTOET

Naam vereniging : *
Naam voorzitter:
Naam contactpersoon : *
Straat + huisnummer : *
postcode : *
woonplaats :
telefoonnummer: *
e-mail : *
WILLEN DEELNEMEN ALS :
Eventuele opmerkingen, mededelingen :
 
Veiligheidscode
Veiligheidscode opnów intippe. *