Wi-jke en groepe van Mezeik

Het Heilig Wammes zou noejt zeen gewoere tot waat "Het Heilig Wammes" nów is
mocht ze in al die jaore neet zeen ongersteund door de Mezeiker Groepe en Wi-jke.
Daorom is deez bladzijde op ós website ter ieëre van hun gemaak.

De name van alle groepe en wi-jke di-j in de lówp der jaore de revue gepasseerd zeen en woeëvan er nog väöl actief zeen,
vèngt ge aan de rechterkant.
Eine klik op hunne naam en ge kri-jg van elke wi-jk of groep informasie te lieëze.
Ouch vèngt ge er eventueel ein link nao hun website.

H.Wammes ALAAF !!!

Wi-jke en Groepe ALAAF !!!


Mezeiker wi-jken weergeven op een grotere kaart

Waat vèngk gieë van ós nów website?

maak uch keus en stöm

hieël good
good
ei bitsje bieëter
ei bitsje slechter
slecht
hieël slecht

De namen van alle groepen en wijken die in de loop der jaren de revue gepasseerd zijn en waarvan er nog vele actief zijn vind je aan de rechterzijde. Een klik op hun naam en je krijgt van elke wijk of groep informatie te lezen.
Ook vind je er eventueel een link naar hun website.
H.Wammes ALAAF !!!
Wijken en Groepen ALAAF !!!